בקרת איכות לבקבוקי פלסטיק - חיבור בין שני קוי יצור